Prosjekter

Gjennomføring av planlagt vedlikehold på Marienlyst har nå pågått siden våren 2018. I tillegg er Jarendagen gjennomført i tråd med tidligere tradisjoner. I 2019 valgte styret å endre konseptet for Jarendagen på grunn av planlagt  vedlikehold.

Frivillig innsats er viktig for å opprettholde drift og vedlikehold av eiendommen, og styret håper mange vil delta nå og i årene framover.

En stor takk til alle som siden kjøpet i 1997 har bidratt til å sikre at vi har et samlingssted til stor nytte for lag og foreninger på Jaren.

Mangel på penger er den største hindringen for å gjennomføre nye investeringer. Svært mange stiftelser, enkeltpersoner og firmaer har bidratt med gaver. Dette er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle grendehuset vårt.

Styret takker alle som på sin måte gjør det mulig å realisere nye investeringer uten at vi må finansiere forskjellige tiltak med lån.