Prosjekt 2020 – 2021

Prosjektet er en videreføring av våre påbegynte arbeider i «Vedlikeholdsprosjekt 2018 – 2019». På grunn av Covid 19 viruset måtte vi redusere prosjektets omfang til rehabilitering av scenen og området rundt. 

Det er søkt 3 stiftelser og fond om økonomisk støtte til realisering av prosjektet. 

Følgende har gitt generøse gaver som har gjort det mulig for oss å gjennomføre prosjektet:

  • Sparebankstiftelsen Gran – kr 225 000,-
  • Varigfondet 2020 – kr 50 000,-
  • Amedia – Sparebankstiftelsen DnB – kr 20 000, 

PROSJEKTBESKRIVELSE [HER]