Priser for leie

Nye priser fra 1. januar 2022.

Prislisten er godkjent av styret. Har du spørsmål, vennligst ring mobil 905 42 024

Prisliste [HER]