Priser for leie

Nye priser fra 1. oktober 2021.

Prislisten er under godkjenning av styret. Har du spørsmål, vennligst ring mobil 905 42 024