Priser for leie

Nye priser fra 1. januar 2023. (Prislisten er godkjent av styret 8. desember 2022.)

Har du spørsmål, vennligst ring mobil 905 42 024

Prisliste: [HER]