Arrangement

Sommer/høst 2021

I mange år har parken på Marienlyst vært et populært sted hvor mange artister har underholdt et stort antall feststemte mennesker.

Drift av Jaren grendehus er avhengig av inntekter fra utleie av lokaler og arrangement i parken. Jarendagene har gitt det største bidraget til å finansiere drift av eiendommen.  Et nytt år med pandemi uten aktivitet eller støtte setter driften i fare.

For sommeren og høsten 2021 var det som i 2020 planlagt flere større arrangement.

På grunn av korona-virus må gjeldende regler smittevern være retningsgivende for all aktivitet.

Vi holder deg orientert!

ArrangørDato 
FAU Jaren skole17. mai 2021