Jaren vel

Mange oppgaver i et lokalsamfunn lar seg ikke løse av kommunale tjenester. Derfor er det viktig at vi har en arena som ivaretar våre felles interesser og som gjennomfører forskjellige trivselstiltak til beste for oss som bor på Jaren.

Et godt fungerende lokalsamfunn hvor innbyggere engasjer seg, er et godt sted å bo.

Nye tider med sentralisering og effektivisering har resultert i nedlegging av de små velforeningene. Dette har resultert i at ingen lenger tar vare på de små, men vesentlige tingene.

Jaren Vel har som mål å være en samlende forening for alle på Jaren.

Se hjemmesiden til Jaren Vel

Kontaktopplysninger

Jaren Vel

c/o Jaren Grendehus Marienlyst

Jarenvegen 8/Postboks 50

2770/2714 Jaren

Kontaktperson Håkon Skjervum

Telefon 957 51 011

Styret 2018

Styreleder Håkon Skjervum

Nestleder Marte Svebakken

Kasserer Per Olav Grini

Styremedlem Atle Borgli

Styremedlem Kjell Gunder Hilden

Styremedlem June Liaklev

Styremedlem Morten Teslow

Karlo Engely

Utvalg 2018

Representant til styret i stiftelsen Marienlyst

  • Håkon Skjervum

Representant til Driftsutvalget i stiftelsen Marienlyst

  • Vidar Holterbakken