Jaren Sanitetsforening

Jaren Sanitetsforening ble stiftet 1. desember 1919 og er så vidt man vet den eldste foreningen på Jaren. Foreningen er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening som er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med en sterk forankring i lokalmiljøet. Lokale Sanitetsforeninger har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn ved å engasjere seg årvåkent innenfor:

 • helse- og sosialområdet
 • miljøberedskap
 • krise- og katastrofeberedskap

Siden oppstarten i 1919 er det lagt ned utrolig mye arbeid i gode tiltak for mange familiers ve og vel, kvinners helse og livskvalitet, samt bidrag til svært mange gode formål, men dette er en historie for seg selv.

Motto for Jaren Sanitetsforening

 • I de små ting frihet
 • I de store ting enighet
 • I alle ting kjærlighet

Bli med i Jaren Sanitetsforening og støtt opp om arbeidet for kvinners helse og livsvilkår!

Jaren Sanitetsforening arbeider med frivillig innsats i henhold til nedfestede mål i vedtektene.

Lokale tiltak

 • Medeier i Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst sammen med Jaren Idrettslag, Jaren Sanglag og Jaren Vel
 • Medarrangør av Jarendagene som avholdes i August hvert år. (Et tiltak som sikrer drift av Grendehuset.)
 • Bidrar med forskjellige tiltak på Gladagene og Potetfestivalen i Vassenden
 • Arena for sosialt samvær for kvinner på Jaren

Inntektsbringende tiltak:

 • Loddsalg på medlemsmøtene
 • Julelotteri
 • Binding og salg av fastelavnsris
 • Medlemskontingent (Refusjon fra Norske Kvinners Sanitetsforening)
 • Gaver fra Stiftelser, bedrifter og fond

Som lokallag gir Jaren Sanitetsforening støtte til mange gode formål gjennom innbetaling til N.K.S fondene:

 • Kreftsaken
 • Revmatismesaken
 • Barn og unge
 • Osteoporose
 • Kvinnemedisinsk forskning
 • Psykiske lidelser
 • Utenlandsengasjement

Jaren Sanitetsforening er på denne måten med på å gjøre en forskjell ved å bidra til å bedre kvinners helse og livsvilkår og takker alle medlemmene som bidrar til å gjøre dette mulig.

Kontaktpersoner 2022 – 2023

 • Styreleder Aud Teslow – Telefon 901 56 946
 • Nestleder Bjørg Kvern Haugsbakken – Telefon 905 85 677

Representant til styret i Stiftelsen Jaren grendehus Marienlyst

 • Britt Ingeborg Høghaug Remmen
 • Annelise Eriksrud