Jaren Sanglag

Jaren Sanglag er en av fire stiftere av Jaren Grendehuset Marienlyst. Koret har hatt en rekke forskjellige øvelsessteder, men har nå slått seg til ro på Marienlyst.

Korets består av  25 medlemmer, 15 damer og 10 herrer og dirigenten er Aksel Dyrud.

Øvelse hver onsdag 19.00-21.30.

Alle er velkommen til å bli med. Ta en tur på øvelsene, så kanskje dette er noe for akkurat deg. Det finnes mange i området på Jaren og ellers som kan, og sikkert har lyst til å synge.

Bli med og syng!

Historien

Før 1955 var det to kor på Jaren. Dette var Jaren Mannskor og Jaren Husmorlags Damekor. Da det begynte å bli dårlig oppslutning om Jaren Mannskor, mente derfor korets dirigent Norolf Blakstad at det ville være en fordel om å slå sammen korene. Damekoret ble dirigert av Mtuzevski. Da han flyttet fra Jaren, ble tanken om å slå sammen de to korene mer aktuelt.

Jaren Sanglag ble stiftet 9. september 1955 på Skaugruds kafee.

På stiftelsesmøte for et samlet kor møtte 26 kormedlemmer samt Norolf Blakstad. Reidar Framstad som var formann i Jaren Mannskor ønsket velkommen. Han redegjorde for et vedtak på et felles styremøte 2. september 1955 om å  slå sammen Jaren Mannskor og Jaren Husmorlags Damekor. Mer om historien og tiden etter, kan leses i Jubileumstidsskriftet «Jaren Sanglag 50 år 1955 – 2005»

Jaren Sanglag

Kontaktopplysninger

Jaren Sanlag

c/o Jaren Grendehus Marienlyst

Jarenvegen 8/Postboks 50

2770/2714 Jaren

Kontaktperson styret 2022 – 2023

  • Leder Grete Seigerud – Telefon 934 47 873

Utvalg 2022 – 2023

Representant til styret i Stiftelsen Jaren grendehus Marienlyst

  • Grete Seigerud

Representant til Driftsutvalget i Stiftelsen Jaren grendehus Marienlyst

  • Ole Langbråten