Gaver

Stiftelsen Jaren grendehus Marienlyst kjøpte «Villa Rossi» i 1997. Kjøpet ble finansiert med et innskudd på kr 600 000,- fra Jaren Sanitetsforening og et låneopptak i Gran Sparebank. Gjelden ble nedbetalt med overskudd fra salg av Jarenkalenderen og Jarendagene med gode inntekter fra loppemarked og auksjon i august hvert år. Et stort antall frivillige har siden 1997 lagt ned flere hundre timers arbeid for at vi på Jaren skal ha et grendehus som et samlingssted for lokale lag og foreninger.

Etter at gjelden ble nedbetalt har overskuddet gått til drift av Jaren grendehus da leieinntektene ikke dekker driften.

Det nye styret utarbeidet i 2018 en plan for oppgradering av bygg og eiendom. Uten gaver fra stiftelser, bedrifter og innbyggere hadde dette arbeidet vært helt urealistisk å gjennomføre. De gaver vi har mottatt har overgått alle håp om at dette var mulig.

Styret takker på vegne av eierforeningen alle som har bidratt til at vi har kunnet ta vare på våre felles verdier.

Gaver fra bedrifter, innbyggere og eiere

  • 2019 – Bedrifter og innbyggere
  • 2019 – Salg kvadratmeter maling av Hovedhuset kr 15 000,-
  • 2018 – Grasrotandel kr 25 074,-
  • 2019 – Grasrotandel kr 38 253,-
  • 2020 – Grasrotandel kr 37 130,-
  • 2021 – Brødrene Eidsand AS – For en utrolig bra service. Et faglig og raskt utført oppdrag!  
  • 2021 – Grasrotandel kr 38 360,-
  • 2022 – Grasrotandel kr 35 792,-
  • 2023 – De fire eierforeninger har gitt gave, kr 7 000 x 4 = 28 000,- til innkjøp av ny vaskemaskin for mopper

Gaver fra stiftelser, fond og andre: