Foreninger

Felles for foreningene på Jaren er at de gir gode aktivitetstilbud til de som ønsker det.

Eiere av stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst er:

  • Jaren Sanitetsforening
  • Jaren Vel
  • Jaren Idrettslag
  • Jaren Sanglag

Et godt lokalsamfunn er avhengig av gode tilbud til innbyggerne. Lag og foreninger bidrar til dette.

Faste leietakere er: 

  • Jaren pensjonistforening
  • Norges Diabetes forening avd. Hadeland
  • Brandbu Bridgeklubb
  • Vigga brass