Bilder

Her kan du se bilder fra  våre lokaler og parken med scenen.

Hotellbakken, Jaren Gjestgiveri til venstre
14. august 2019
Jaren Gjestgiveri (Tidlig 1900)
Marienlyst original
Hovedhuset på Marienlyst sett fra vest
Hovedhuset på Marienlyst  Sommeren 2018
Scenen i parken på Marienlyst 2018
Annekset på Marienlyst- 6. juni 2019
Hotellbakken, Jaren Gjestgiveri til venstre