Prosjekt 2018 – 2019

Ved skifte av styre i 2018 ble det i tidlig fase besluttet at det skulle gjennomføres omfattende vedlikehold på eiendommen. På grunnlag av dette ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skulle benyttes som grunnlag for en søknad om midler til gjennomføring av prosjektet

Vår søknad ble fremmet til enkeltpersoner, lokale bedrifter og Sparebankstiftelsen Gran. Svært mange bidro med gaver til vårt arbeid. Gleden var stor da vi fikk et svært generøst bidrag på kr 500 000,- fra Sparebankstiftelsen Gran. I tillegg til gaver fra enkeltpersoner og firmaer gjorde dette det langt enklere å gjennomføre våre arbeider.

En stor takk må rettes til den faste dugnadsgjengen Vidar, Ole, Olav, Lars Erik, Karlo og Håkon samt andre som har deltatt innimellom. Til sammen har gjengen lagt ned over 2000 timer. Aud fikset mat til sultne arbeidere.

I vedlikeholdsprosjektet 2018 – 2019 som startet våren 2018 har vi:

  1. Pyntet opp uteområde
  2. Flyttet og samlet 3 stk 20 for containere og søppelcontainere
  3. Rehabilitert Bowlingen og døpt den om til «Annekset»
  4. Nytt kjøkken og maling av tak og vegger, samt anskaffet nye gardiner i 2. etg. hovedhuset
  5. Gitt hovedhuset tilbake sin opprinnelige farge
  6. Pusset opp kiosken
  7. … og mange andre mindre oppgaver…